Světelný rok

Světelný rok, light year (ly), je jednou z jednotek vzdálenosti ve vesmíru. O světelném roku si přesto řada lidí myslí, že se jedná o jednotku času. Jedná se však o jednotku vzdálenosti. V astronomii je jednotka světelný rok používána k vyjádření vzdálenosti velice vzdálených objektů. Ať již jsou to hvězdy, mlhoviny, hvězdokupy nebo galaxie. Jak je tedy světelný rok definován? Jednoduše. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí ve vakuu za jeden rok. Jednotka se zkráceně vyjadřuje jako ly (z anglického light year). Občas se v literatuře objevuje zápis světelného roku (ne zcela správně) – l. y. 1 světelný rok = 9 460 730 472 580 km