Polární záře

Polární záře, na severní polokouli zvaná aurora borealis, na jižní aurora australis, jsou barevné, světelné pásy viditelné na obzoru ve vyšších zeměpisných šířkách.

Ačkoliv je vzdálenost Slunce od Země okolo 150 milionů kilometrů, jeho vliv na naše životy je nepochybně zásadní, má za následek i vznik polárních září. Na Slunci se totiž kvůli nepravidelnostem v jeho magnetickém poli vytváří sluneční skvrny, ve kterých může docházet k erupcím částic (elektronů, protonů…). Tyto částice jako mrak slunečního větru putují vesmírem a mohou interagovat s magnetickým polem Země, které je nejsilnější v polárních oblastech. Část tohoto mraku se může zachytit do magnetického pole Země, které tyto  částice stáčí po spirálách k zemské atmosféře, kde dochází k dalším interakcím. Pokud se tyto nabité částice pocházející ze Slunce setkají s atomy v zemské atmosféře, dojde k excitaci atomů a tím k jejich “rozsvícení”.

Magnetosféra Země.

Pokud se nabitá částice srazí s atomem, dodá mu energii a elektrony, které obíhají kolem jádra, se mohou přesunout na vyšší energetickou hladinu dále od jádra. Tím se dostanou do excitovaného stavu, ve kterém však dlouho nevydrží a vrací se zpět do základního stavu, přičemž dojde k uvolnění přebytečné energie vyzářením fotonu (částice světla). Polární záři můžeme většinou pozorovat v podobě světelných pruhů, oblouků nebo spirál opisujících siločáry magnetického pole Země. Většinou jsou zelené, ale někdy je možné zahlédnout i náznaky růžové, červené, fialové nebo bílé barvy. Různé barvy jsou způsobený excitací atomů různých prvků, například kyslík způsobuje zelenou barvu a dusík modrou nebo červenou.

Kde a kdy můžeme polární záři nejlépe pozorovat?

Polární záře je nejlépe pozorovatelná v polárních oblastech Země. Dále je také možné ji vidět v Kanadě, na Aljašce, ve Skandinávii a podobně i v oblastech vyšších zeměpisných šířek na jižní polokouli. Polární záři je možné zahlédnout u nás. Výrazná polární záře v České Republice 5. 11. 2023

Za ideálních podmínek můžeme polární záři pozorovat i několikrát do týdne. To však platí jen pro polární oblasti. V místech s nižší zeměpisnou šířkou se jedná o ojedinělý úkaz. Výskyt polární záře závisí také na aktivitě Slunce. Polární záře se většinou vyskytují, když cyklus sluneční aktivity nabývá svého maxima. Na následujících odkazech je možné najít předpověď polárních září: (NOAANASA).

Pohled na polární záři z vesmíru (NASA, autor: Alexander Gerst).

Polární záře v národním parku Abisko, Švédsko.

Pohled na polární záři, Fairbanks, USA.

Polární záře odrážející se nad vodou v Strahan, Austrálie.

Polární záře na Lofotách, Norsko.

Polární záře v Mývatn, Island.

Polární záře v Svolvær, Norsko.

Polární záře v Teriberke, Rusko.

Polární záře v Thórsmörk, Island.

Barevná polární záře v Tromsø, Norsko.