Parsec

Jeden parsek je definován jako vzdálenost, ze které se dlouhá poloosa zemské dráhy (1 AU) jeví pod úhlem 1″, což je 3,261630751 ly. Vyjádřeno v metrech, jeden parsek je 3,0857×1016 m.1 pc ≈ 3,262 ly ≈ 30 bilionů km. U parseku je běžné používání dekadických předpon SI pro jeho násobky: kiloparsek (kpc), megaparsek (Mpc), gigaparsek (Gpc).