40 let hvězdárny 2020

27. 6. 2020

Přátelé, děkujeme všem, kteří s námi přišli oslavit krásné čtyřicáté výročí hvězdárny v Benátkách nad Jizerou. Akce se zúčastnil předseda ČAS Petr Heinzel a tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan. Dále také Jan Zahajský z firmy Supra Praha, která nové dalekohledy instalovala. Navštívil nás také pan starosta Karel Bendl, radní pan Pavel Štifter, Klub astronomů Liberecka a spousta dalších astronomů amatérů a zájemců o astronomii.
Velký dík patří fotografce Lence Weiglové, která celou akci zdokumentovala úžasnými snímky a také panu Františkovi Stýblovi za krásné snímky z ptačí perspektivy.