Neptun

Neptun je jakousi strážní hlídkou planetárního systému naší Sluneční soustavy. Ještě nedávno tuto roli plnilo Pluto, které však bylo přesunuto do třídy tzv. trpasličích planet. Planeta Neptun byla objevena 65 let po planetě Uran. Stalo se tak v roce 1846 a objev se zasloužil J. G. Galle, který Neptun našel necelý 1° od místa, které odvodil matematik J. J. Leverrier z poruch Uranu.

Porovnání velikosti Neptunu se Zemí.

I Neptun patří k velkým planetám. Svou hmotností převyšuje Zemi 17,24×, průměr činí 48 600 km, je tedy o něco málo menší než sousední planeta Uran. Neptun obíhá ve střední vzdálenosti 30,058 AU od Slunce a ze Země se jeví jako objekt s jasností 7,8m, tedy za hranicí citlivosti neozbrojeného lidského oka. Okolo své osy se planeta Neptun otočí jednou za 17 h 50 min, rotační osa je od kolmice k oběžné dráze planety skloněna pod úhlem 28,8°, což má za následek střídání ročních období na planetě. Jejich střídání má s velkou pravděpodobností vliv na tvorbu oblaků ve vyšších vrstvách atmosféry Neptunu, která, přestože se její teplota pohybuje okolo 60 K, je velice dynamická se silným prouděním. Podrobné snímky oblačnosti přinesla sonda Voyager 2 a později kosmický teleskop Hubble. Teplota jádra Neptunu dosahuje asi 12 000 K a tlak v jádře je odhadován na 8 × 106 Mpa. Neptun, podobně jako například Jupiter či Saturn, vyzařuje více energie, než kolik ji přijímá od Slunce. Tento přebytek činí 2,3 – 3,5 násobek energie přijímané, Neptun tudíž musí mít nějaký vnitřní zdroj energie.

Neptun s prstenci a měsícem Triton

Nitro planety

Co se však skrývá pod slupkou z divokých vichrů? Skoro vše na Neptunu, celá jeho soustava nějak souvisí s vodou. Na Neptunu je spousta vody, není však jisté, v jaké formě se nachází. Voda je velmi hluboko a také je tak horká, že zřejmě nebude podobná vodě, jakou známe na Zemi. Je to jakási parní komora o velikosti celé planety, kde jsou plyny stlačovány do kapalné formy. Není to oceán, jaký známe my, ale zvláštní atmosférická směs přeplněná hustšími a hustšími kapalnými materiály podle toho, jak se zvyšuje tlak. Faktem je, že teplota na Neptunu roste s hloubkou.

  • 1. Horní vrstva atmosféry, vrcholky mraků
  • 2. Atmosféra složená z vodíku, hélia a metanu
  • 3. Plášť tvořený vodou, čpavkem a ledem metanu
  • 4. Kamenoledové jádro

Povrch

Povrch Neptunu je tvořen směsí vodního ledu a ledu amoniaku, atmosféra je složena především z vodíku, metanu a čpavku. A právě metan dodává Neptunu tmavě modrou barvu. Převážnou část poznatků o Neptunu nám přinesla výkonná kosmická sonda Voyager 2, která v roce 1989 proletěla kolem této planety po té, co navštívila planety Jupiter, Saturn a Uran. Kolem Neptunu obíhají tři velké měsíce. Jsou to Triton, Nereida a Proteus.

Neptun s měsícem Triton

Největší měsíce: