Reflexní mlhoviny

M45 – Plejády

Reflexní mlhoviny patří spolu s emisními mlhovinami a tmavými mlhovinami mezi tzv. difúzní mlhoviny. Reflexní mlhovina je oblakem mezihvězdné hmoty, který svítí díky odrazu (reflexi) světla blízké relativně chladné hvězdy spektrálního typu B1 a nebo pozdějších spektrálních typů na prachových částicích. Světlo takovéto ozařující hvězdy je rozptylováno na velice jemných prachových částicích mlhoviny. Světlo reflexní mlhoviny je vždy modřejší než světlo samotné ozařující hvězdy, neboť modré světlo je rozptylováno snadněji než světlo červené. Přesto spektrum mlhoviny odpovídá spektru ozařující hvězdy. Je spojité s absorpčními čárami.

Reflexní mlhoviny jsou proto nazývány rovněž jako prachové mlhoviny. I v těchto mezihvězdných mračnech je sice přítomen plyn, avšak chladnější hvězdy tento plyn nedokáží excitovat a mezihvězdný vodík zůstává neutrální, nezáří a nedá se tudíž přímo pozorovat. Astronomové v těchto případech hovoří o H I oblastech.

Příkladem reflexní mlhoviny je oblak prachu, kterým v současné době prochází otevřená hvězdokupa M 45 zvaná Plejády v souhvězdí Býka a která dobře vynikne na detailních snímcích této otevřené hvězdokupy. Nakonec reflexní mlhovina obklopující hvězdu Merope v Plejádách byla první známou reflexní mlhovinou. Dalším fotogenickým příkladem reflexní mlhoviny je mlhovina M 78 v souhvězdí Orion. Astronomové dnes evidují přes 200 takovýchto mlhovin.

Plynoprachové mlhoviny

Plynoprachové mlhoviny jsou jakýmsi přechodným typem mezi reflexními a emisními mlhovinami. Mají rysy jak emisních mlhovin, tak i reflexních mlhovin. Ve spektru plynoprachové mlhoviny vystupují na pozadí absorpční části spektra emisní čáry v mlhovině přítomných plynů. Všechny mlhoviny jsou svým složením plynoprachové, záleží jen na podmínkách prostředí. Příkladem plynoprachové (emisně-reflexní) mlhoviny je mlhovina Severní Amerika (NGC 7000) v souhvězdí Labutě, kterou ozařuje hvězda Deneb. Severní Amerika je od Země vzdálena asi 280 parseků a její celková hmotnost je odhadována na 100 MS (hmotností Slunce).

Mlhovina Severní Amerika.