Hvězdokupy

Hvězdokupa je seskupení hvězd, které pohromadě udržuje gravitace. Hvězdokupy se dělí do dvou základních typů: otevřené a kulové. Některé z nich, jako například Messier 45 – Plejády (Kuřátka), jsou viditelné i pouhým okem.