Hvězdné asociace

Již počátkem 20. století astronomové zjistili, že modré a horké hvězdy spektrálních typů O a B jsou na obloze rozloženy značně nerovnoměrně. Později se zjistilo, že podobně nerovnoměrně jsou rozmístěny i proměnné hvězdy typu T Tauri s relativně nízkou svítivostí.

Mladé a horké hvězdy spektrálních typů O a B mají tendenci se shlukovat do relativně hustých „chuchvalců“ nazvaných později asociace. Hvězdy asociací sice nevytvářejí žádné nápadné obrazce a nebo se nekoncentrují do středu, jedná se ale o prostorově jasně ohraničené shluky hvězd stejných a nebo podobných fyzikálních charakteristik a stejného stáří.

Dříve měli astronomové za to, že asociace jsou nestabilní útvary s prostorovou hustotou někde kolem 0,003 až 0,3 hvězdy na ly3 (krychlový světelný rok) rozpadající se během několika málo miliónů let. Nakonec tyto staré závěry se objevují i dnes v nových publikacích.

Již počátkem 20. století astronomové zjistili, že modré a horké hvězdy spektrálních typů O a B jsou na obloze rozloženy značně nerovnoměrně. Později se zjistilo, že podobně nerovnoměrně jsou rozmístěny i proměnné hvězdy typu T Tauri s relativně nízkou svítivostí.

Dnes se má ale za to, že asociace jsou vznikajícími hvězdokupami, jejichž centrální částí cloní hustá plynoprachová mračna a jejíž korónu tvoří velice mladé horké O a B hvězdy. Asociace jsou totiž skutečně geneticky svázány s plynoprachovými mlhovinami, díky jejímuž stavebnímu materiálu mohou hvězdy vznikat.

Nové výzkumy ukazují, že hustota hvězdných asociací je mnohem vyšší než se předpokládalo dříve. Dodatečně totiž byly v asociacích vedle /nedospělých“ hvězd T Tauri objeveny i slabší hvězdy spektrálních typů A, G, K i M. Horké hvězdy spektrálních typů O a B (které jsou díky vysoké svítivosti tak dobře patrné) tvoří jen několik málo procent hmotnosti hvězdných asociací.

V asociacích, jejichž hmotnost může činit i mnoho desítek tisíc hmotností Slunce s velkou převahou plynu a prachu, se pozorují řetězce hvězd či složité mnohonásobné hvězdné systémy typu Trapéz. Příklady takovýchto vznikajících hvězdokup jsou například OB asociace Perseus I, Štír I, Ori OB1 jejíž součástí je i mlhovina M 42, CrA T1, Cen R2 aj.

OB asociace a T asociace

OB asociace jsou velké shluky horkých hvězd spektrálních typů O a B, T asociace jsou zase nápadnými shluky proměnných hvězd typu T Tauri. Oba typy asociací však mají stejný původ a i víceméně stejné vlastnosti. Kterákoliv OB asociace obsahuje i proměnné hvězdy typu T Tauri a méně jasné skupiny hvězd trpasličích spektrálních typů. Naopak T asociace jsou nápadné absencí horkých hvězd spektrálních typů O a B. Typickými T asociacemi jsou například Ori T2 nebo Mon T1 se 400 resp. 140 hvězdami T Tauri v prostoru o průměru 28 pc resp 42 pc.

V asociaci Vulpecula OB1 v souhvězdí Lišky se nachází množství obřích hvězd
mnohonásobně převyšujících hmotnost našeho Slunce.

Například v naší Galaxii astronomové dosud evidují asi 100 asociací, jejichž průměry se pohybují od několika desítek po několik stovek světelných let. V některých hvězdných asociacích se pozorují velice mladé otevřené hvězdokupy. Například v asociaci Perseus I otevřené hvězdokupy. Ono hvězdné asociace jsou vlastně vznikající hvězdokupy ve fázi gravitační kondenzace z původně relativně rozptýlené mezihvězdné hmoty.

Asociace jsou tak potvrzením toho, že hvězdy vznikají ve skupinách, nikoliv osamoceně. A také toho, že hvězdy v galaxiích vznikají postupně a nikoliv najednou při jejich zrodu galaxií, jak se předpokládalo v minulosti. Hvězdotvorba v galaxiích tak může probíhat do té doby, než se vyčerpají zásoby mezihvězdné hmoty (molekulárního vodíku).

R asociace

R asociace je novější označení asociací, horkých skupin hvězd osvětlujících plynoprachová mračna a vytvářející tak reflexní mlhoviny. Například ty v souhvězdí Orion, které jsou snad nejproduktivnějšími rodišti nových hvězd. Jedná se o komplex mlhovin jako M 44 nebo mlhovina B 33 známá jako Koňská hlava. V mlhovině B 33 se v IR pásmu pozoruje řada globulí, Beklin – Nougebayerových objektů s průměry 5×10-3 až 1 pc a hmotnostmi 0,1 až 70 MS.