Enceladus

Měsíc Enceladus je sice šestý největší měsíc planety Saturn, přesto se jedná o poměrně malé těleso o rozměrech 512 × 495 × 488 km. Enceladus obíhá uvnitř velice řídkého prstence F, do něhož neustále dodává potřebný materiál. Přestože Enceladus patří k poměrně malým měsícům Sluneční soustavy i Saturnovy rodiny měsíců, přece jen drží primát. Jedná se o těleso s nejvyšším albedem ve Sluneční soustavě. To činí 0,99. Jinými slovy Enceladus odrazí přibližně 99 % dopadajícího slunečního záření. Vysoké albedo byla asi jedna z příčin, proč byl Enceladus objeven již poměrně brzy. Přestože obíhá poměrně blízko planety Saturn mezi dráhami měsíců Mimas a Tethys. Objevitelem Encelada se stal již v roce 1789 známý astronom William Herschel. Přestože je měsíc Enceladus v měřítcích naší Sluneční soustavy poměrně malým objektem, nejedná se o mrtvé těleso, ale naopak těleso dosud geologicky poměrně aktivní. Nejedná se však o bouřlivé aktivity v podobě překotné vulkanické činnosti jako například na měsíci Io u planety Jupiter, ale o tzv. kryovulkanismus způsobovaný slapovým působením mateřské planety. Kryovulkanismus a slapové hnětení mohutným Saturnem má na svědomí existenci ledových gejzírů na Saturnově měsíci Enceladus, existenci velice řídké atmosféry a dokonce podpovrchový oceán tekuté vody. O všech těchto jevech jsme přinesli samostatné články (viz níže přehled článků). To jsou jedny z důvodů, proč se o tento měsíc zajímají i astrobilogové. Domnívají se, že by Enceladus mohl ve svých hlubinách hostit primitivní formy života. V hlubinách, neboť na povrchu měsíce panuje hluboký kosmický mráz a teplota se pohybuje v rozmezí -160 °C až -190 °C.

Tryskající gejzíry z hlubin měsíce.

Díky poměrně silné geologické aktivitě tělesa je povrch Encelada poměrně mladý, nejstarší oblasti nemají pravděpodobně více než 100 miliónů let. Největší z kráterů má průměr pouhých 35 km, větší a starší objekty byly překryty mladšími vrstvami ledu vyvrženými z nitra tohoto aktivního měsíce. Poznatky o jeho aktivitě přinesla badatelům stále aktivní kosmická sonda Cassini. Na povrchu měsíce Enceladus se vyskytuje nejméně pět forem terénu. Objevují se krátery, mělké deprese a asi nejatraktivnější „tygří pruhy“, ale i „pohoří“, jejichž výška nepřekračuje dva kilometry. Ze spektrálních měření sondy Cassini vyplývá, že ledový krunýř měsíce je budován prakticky čistým vodním ledem s nepatrnými a nebo minimálními stopami uhlovodíků jako je metan a amoniak.

Ledový povrch Enceladu.

Jméno měsíce Enceladus, podobně jako další objekty Sluneční soustavy, pochází z řecké mytologie. V ní byl Enkelados jedním z gigantů, potomků Gaie (bohyně Země). Giganti, obludy ohromné síly, se vzbouřili proti Olympským bohům. Byli však poraženi. Encelada podle báje zapálil samotný Zeus. Dorazila jej však až bohyně Athéna, která na prchajícího Enkelada hodila celý ostrov. Ten je dnes znám jako Sicílie. A podle pověsti za z Etny šlehající plameny může právě hořící Enkeladus uvězněný pod ostrovem.