Zpět na Galaxie

Kupy galaxií

Kupa galaxií je skupina několika stovek až tisíců galaxií.

Kupy bohaté na velké množství galaxií mají nejčastěji pravidelný kulový tvar a galaxie jsou v nich rovnoměrně rozloženy se středovou koncentrací. V centru galaktického hnízda pak převládají galaxie eliptické, zatímco na okrajích galaxie spirální a nepravidelné. Málo početné kupy galaxií mají obvykle nepravidelný tvar. Tyto kupy se od pravidelných liší tím, že nemají středové zhuštění a převládají v nich galaxie spirální a nepravidelné. V centrální oblasti velké kupy galaxií se často nachází obří eliptická galaxie, která zřejmě zvětšuje svoji velikost v důsledku tzv. kanibalismu, tj. vtahování menších galaxií silným gravitačním polem.

Naše Galaxie Mléčná dráha není součástí žádné kupy galaxií. Patří do menšího útvaru zvaného Místní skupina galaxií.

Nejbližší kupy galaxií

Kupa galaxií v Panně obsahuje okolo 1300 známých galaxií. Odhaduje se, že celkový počet by mohl dosahovat až 2000 galaxií. Kupa tvoří jádro Místní nadkupy galaxií, kam patří i Mléčná dráha. Tento rozlehlý systém se nachází ve vzdálenosti 60 milionů světelných let. Zdroj: Wikipedie

V popředí tohoto snímku jsou vidět dvě hvězdy z naší galaxie – Mléčné dráhy. Za nimi se nachází galaxie Kupy v Hydře. Paprsčité hvězdy v popředí jsou vzdálené jen stovky světelných let, zato Kupa galaxií v Hydře je vzdálená více než 100 miliónů světelných let. Tři velké galaxie poblíž středu, dvě žluté eliptické (NGC 3311, NGC 3309) a jedna výrazně modrá spirála (NGC 3312), jsou dominantní, každá o průměru asi 150 000 světelných let. Vlevo nahoře od NGC 3312 je spletitý překrývaný pár katalogizovaný jako NGC 3314. Kupa galaxií v Hydře, též známá jako Abell 1060, je jednou ze tří kup do vzdálenosti 200 miliónů světelných let od Mléčné dráhy. V blízkém vesmíru jsou galaxie gravitačně vázány do kup a ty jsou volně zase vázány do nadkup, které se řadí na ještě větších měřítcích. Tento snímek by ve vzdálenosti 100 miliónů světelných let měřil asi 1,3 milionu světelných let.

Kupa galaxií v souhvězdí Vlasu Bereniky (známá též jako Abell 1656) je od Země vzdálena zhruba 350 miliónů světelných roků. Obsahuje více jak tisíc galaxií. Obdobně jako v jiných bohatých kupách galaxií jsou to převážně eliptické galaxie a galaxie typu S0. Spirální galaxie jsou vzácné a vyskytují se na pomezí kupy. Galaxie jsou uspořádány do tvaru koule o průměru 20 milionů světelných let. V jádru kupy jsou dvě velké galaxie, eliptická NGC 4889 a S0 NGC 4874. Obě jsou rádiovými zdroji. Žhavý plyn v prostoru mezi galaxiemi kupy vysílá rentgenové záření. Vzdaluje se od nás (v důsledku rozpínání vesmíru) rychlostí přibližně 6700 km s–1.