Klasifikace galaxií

Ačkoliv se to nemusí zdát, není galaxie jako galaxie. Liší se nejen svou velikostí a hmotností, ale také tvarem. Ano, galaxie mají skutečně mnohdy velice rozdílné a roztodivné tvary. Podle tvaru dělíme galaxie na čtyři základní typy (E. Hubble):

  • eliptické – E
  • spirální – S
  • spirální s příčkou – SB
  • nepravidelné – Irr

Eliptické galaxie se dále dělí podle míry zploštění na galaxie typu E0 až E7, spirální galaxie se dělí na galaxie typu Sa až Sc resp. SBa až SBc podle velikosti jádra galaxie a rozvinutí spirálních ramen. V roce 1961 R. A. Sandage přiřadil k těmto typům galaxiím ještě jeden typ galaxií – tzv. čočkových galaxií – S0 a SB0, které jsou přechodovým typem mezi eliptickými a spirálními galaxiemi.

Existují další typy galaxií – D galaxie, cD galaxie, N galaxie a R galaxie. D galaxie jsou galaxie typu E0, které obklopuje slabé, ale velice rozsáhlé haló. Galaxie typu cD mají složité jádro pozůstávající z více objektů, které obklopuje společné haló. N galaxie mají malé a jasné jádro obklopené rozsáhlou obálkou. R galaxie jsou prstencové a poměrně vzácné galaxie bez viditelného jádra. Rozdíly ve tvarech galaxií nejlépe přiblíží ilustrační fotografie.

Podle charakteru záření či stupně vývoje se galaxie dále dělí na tzv. Seyfertovy galaxie, Haarovy galaxie, Markarianovy galaxie, rádiové galaxie a kvazary.

Rozměry a vzdáleností galaxií

Průměry galaxií se pohybují v poměrně širokém rozpětí. Od stovek světelných let v případě ultrakompaktních trpasličích (Arpových) galaxií, přes tisíce světelných let v případě trpasličích galaxií až po milióny světelných let. Hmotnosti se pak pohybují od stovek miliónů hmotností našeho Slunce až po bilión hmotností Slunce u těch největších známých (obvykle eliptických) galaxií.

Naše mateřská Galaxie má průměr přes 100 000 světelných let a obsahuje asi 250 až 300 miliard hvězd. Řadí se tak k těm větším galaxiím. Naše Galaxie je spirální typu Sb. Má výrazně spirální charakter se značně zploštělým jádrem.

Struktury galaxií ve větších měřítcích

Jakkoliv jsou galaxie obrovskými hvězdnými ostrovy zdajícími se naprosto samostatnými objekty, je pouze asi 5 % známých galaxií jedináčky. Ostatní galaxie žijí v párech a nebo vícenásobných systémech. Ty se dále shlukují do skupin, kop galaxií a superkop galaxií v rámci velkoškálové struktury vesmíru.

Naše Galaxie je členem lokální skupiny galaxií obsahující několik desítek dalších, vesměs trpasličích a nebo nepravidelných galaxií. Jedinou další větší galaxií této skupiny je galaxie M 31 v Andromédě (M označuje Messierův katalog galaxií, který sestavil francouzský astronom Charles Messier, 1730 – 1817). Průměr místní skupiny galaxií je asi 1 MPc (megaparsek) a tato skupina je součástí kupy galaxií v souhvězdí Panny.