Ekliptika

Ekliptika je v podstatě zdánlivá dráha, po které se během roku pohybuje Slunce po obloze. Ve skutečnosti se však jedná o průmět oběžné dráhy Země kolem Slunce na nebeskou sféru. Zjednodušeně lze říci, že ekliptika má tvar kružnice, která protíná světový rovník na dvou místech: v jarním a podzimním bodě. Průměrná rychlost pohybu Slunce po ekliptice je přibližně necelý 1° za den. Rovina ekliptiky prochází středem Slunce a Země. Pokud by zemská osa byla rovnoběžná se sluneční osou, tj. kolmá na rovinu oběžné dráhy, promítalo by se Slunce na světový rovník. Protože je ale osa Země skloněná o úhel přibližně 23,5°, svírá i ekliptika vůči světovému rovníku rovněž úhel 23,5°. Tomuto úhlu se říká sklon ekliptiky. Podobně jako světový rovník má dva póly, tak i ekliptika má dva póly ležící ± 90° od ní. Severní pól ekliptiky se promítá do souhvězdí Draka, jižní do souhvězdí Mečouna.

Slunce, které během roku při pohledu ze Země putuje po ekliptice, prochází zdánlivě několika souhvězdími, kterým říkáme zvířetníková. Zvířetníková souhvězdí měla v minulosti i astrologický význam, neboť byla ztotožněna s 12 znameními zvířetníku. Zvířetník si lze představit jako jakýsi užší pás, v jehož středu leží ekliptika. Pás je rozdělen po 30° na jednotlivá znamení, která se kdysi alespoň částečně kryla s jednotlivými souhvězdími. Vlivem precesního pohybu došlo k posunu znamení vůči zvířetníkovým souhvězdím. V oblasti ekliptiky se nepohybuje jen Slunce, ale také Měsíc a jednotlivé planety sluneční soustavy. Ty totiž obíhají po drahách, které se příliš od roviny ekliptiky neodklání. To odpovídá vzniku a vývoji sluneční soustavy z plynného protoplanetárního disku.

Slovo ekliptika má původ z latinského eclipsis, což znamená zatmění. To spolu na první pohled nesouvisí. Nicméně pokud má nastat některé ze zatmění ať již Slunce, nebo Měsíce, musí se na ekliptice dostat tato dvě tělesa do co nejtěsnější blízkosti.

Z pohledu zemského pozorovatele se Slunce jeví tak, jakoby se pohybovalo na pozadí hvězd. Ekliptika je dráha, kde je Slunce zobrazeno na dráze vzhledem ke hvězdám. Země dokončí svůj orbit kolem Slunce za 365 dní.