Historie astronomického kroužku

Vznik astronomického kroužku ZK ROH k.p. Karborundum se datuje do roku 1960, i když se zájemci o astronomii scházeli již dříve. Ve svých začátcích byl kroužek vybaven dvěma přenosnými dalekohledy, se kterými se příznivci astronomie učili pozorovat oblohu. Pozorování probíhalo v zámeckém parku a lákalo k přihlížení i náhodné návštěvníky.

Zakládajícími členy byly Břetislav Veselý, Václav Jarý, Jaroslav Chundela, František Michel a Václav Černý. Prvním předsedou kroužku byl zvolen Břetislav Veselý.

Na přednášky o astronomii byli zváni naši přední astronomové, několikrát v Benátkách přednášel ředitel pražské hvězdárny František Kadavý. Kromě přednáškové činnosti se organizovaly zájezdy do pražského planetária a hvězdárny. Po letech byl zájem starších zastíněn zájmem mladších a tak se v roce 1965 stává astronomický kroužek kroužkem mládeže. Během 25 let činosti prošlo kroužkem přes 300 mladých lidí.

Celoroční práce mladých astronomů bývala pravidelně zakončena koncem školního roku tábořením, při kterém byla pozorována noční obloha a hodnotily se získané zkušenosti z astronomie i kosmonautiky.