Astronomická jednotka

Astronomická jednotka se používá především pro měření vzdáleností ve Sluneční soustavě. Pro měření vzdáleností hvězd či galaxií se z praktických důvodů astronomická jednotka nepoužívá, ale používají se jednotky jako světelný rok či parsek. V minulosti byla astronomická jednotka au (z anglického astronomical unit) definována jako střední vzdálenost Země od Slunce, dnes je astronomická jednotka definována jako délka poloměru nerušené kruhové oběžné dráhy tělesa zanedbatelné hmotnosti pohybujícího se okolo Slunce úhlovou rychlostí 0,017 202 098 950 rad za den (86 400 s). Definice této jednotky vychází z Gaussovy gravitační konstanty a středního slunečního dne. V roce 2012 bylo na Valném shromáždění IAU v Pekingu doporučeno sjednotit značení astronomické jednotky na dnešní au. Zároveň byla astronomická jednotka nově definována. Její dnešní hodnota tak činí: