Absolutní hvězdná velikost

Absolutní hvězdná velikost vyjadřuje hvězdnou velikost (jasnost), kterou by objekt měl v dohodnuté standardní vzdálenosti. Za tuto standardní vzdálenost astronomové zvolili 10 pc. Tak například absolutní hvězdná velikost našeho Slunce činí 4,79m oproti zdánlivé hvězdné velikosti -26,8m při pozorování ze vzdálenosti pouhé jedné astronomické jednotky. Hvězdná velikost rovněž závisí na spektrální citlivosti detektoru, takže se lze setkat s pojmy jako vizuální hvězdná velikost, fotografická hvězdná velikost (ve starší literatuře) či bolometrická hvězdná velikost.