Nejjasnější kometa roku C/2021 A1 (Leonard) se blíží.

Kometa s označením C/2021 A1 (Leonard) se stala první objevenou kometou v roce 2021 a s velkou pravděpodobností dosáhne viditelnosti pouhým okem v první polovině prosince. Malými dalekohledy ji lze pozorovat již nyní, ale svým světlem vadí Měsíc po úplňku. Vzhledem k tomu, že dobré podmínky k pozorování komety budou panovat ani ne 14 dní, uvádíme již dnes článek s podrobnostmi.

OBJEV

Světelná křivka pro C/2021 A1 (Leonard)
Autor: KOPR

Kometu objevil Gregory Leonard 3. ledna 2021 na observatoři Mount Lemmon (Arizona, USA) s dalekohledem o průměru objektivu 1,5 metru. Observatoř se zabývá hledáním blízkozemních planetek, které se mohou nebezpečně přiblížit k Zemi. Přehlídka při pátrání objeví také řadu komet. Těleso C/2021 A1 bylo v době objevu velmi slabým objektem, mělo pouze 19. hvězdnou velikost. Po potvrzujících pozorováních byla spočtena dráha tělesa a objev byl zveřejněn 10. ledna v elektronickém cirkuláři MPEC 2021-A99. Již krátce po objevu bylo patrné, že s určitou pravděpodobností půjde o kometu, která by mohla být v prosinci jasná a mohla by překročit viditelnost pouhým okem.

DRÁHA

Dráha komety Leonard ve Sluneční soustavě
Autor: Catalina Sky Survey

Kometa C/2021 A1 (Leonard) nejspíše není dynamicky novou kometou z Oortova oblaku a v dávné minulosti již jeden oblet kolem Slunce pravděpodobně absolvovala. Pohybuje se na velmi protáhlé dráze se sklonem 132,7° k rovině ekliptiky. V době objevu (3. leden 2021) byla od Země vzdálená 4,93 astronomické jednotky (AU), tedy 737,5 milionů km. Kometa se nejvíce přiblíží k Zemi 12. prosince 2021 a to na vzdálenost 0,233 AU, tj. 34,9 milionů km. Perihelium (největší přiblížení ke Slunci) nastane 3. ledna 2022 ve vzdálenosti 0,615 AU (92,0 milionů km) od Slunce.

VIDITELNOST

Kometa je již nyní (druhá polovina listopadu) pozorovatelná malými amatérskými dalekohledy (objektiv o průměru 7 až 10 cm bohatě vystačí). Její jasnost je podle posledních měření a odhadů okolo 8,5 magnitudy. Pohybuje se na hranici souhvězdí Honicích psů a Vlasů Bereniky. Její dobrá pozorovatelnost nastává nad ránem po 3. h ranní (SEČ), kdy je výše než 30° nad obzorem. Na tmavé obloze dál od měst je viditelná i v triedrech, např. 10×50.

Mapka pro kometu C/2021 A1 (Leonard) v průběhu listopadu 2021
Autor: CzSky

Hranici 6. hvězdné velikosti by mohla pokořit v prvních prosincových dnech, jedinci s dobrou oblohou a dobrým zrakem mohou začít zkoušet její viditelnost pouhým okem. Nad ránem 3. prosince bude kometa prolétat okrajem jasné kulové hvězdokupy M3 v souhvězdí Honicích psů. To bude zajímavý cíl především pro astrofotografy, kteří budou mít možnost zvěčnit toto pěkné setkání. Kometa i hvězdokupa M3 by měly mít přibližně podobnou jasnost. Měsíc bude tou dobou okolo novu, a tudíž nebude rušit pozorování.

V následujících dnech se pohyb komety po obloze bude pozvolna zrychlovat (kometa se přibližuje k Zemi i ke Slunci) a přesune se do souhvězdí Pastýře. 6. prosince projde C/2021 A1 jen 5 úhlových stupňů nad jasnou hvězdou Arcturus (0,1 mag, nejjasnější hvězda severní oblohy). O dva dny později kometa přejde do souhvězdí Hada, tou dobou by již mohla být okolo 5. hvězdné velikosti. S úhlovým přibližováním ke Slunci se zkracuje období její viditelnosti, nejlepší čas bude těsně před svítáním mezi 5. až 6. hodinou ráno.

Mapka na kometu C/2021 A1 (Leonard) v průběhu prosince 2021
Autor: CzSky

Nejvyšší jasnosti by měla dosáhnout v den jejího největšího přiblížení k Zemi, tedy 12. prosince. Podle současné předpovědi by mohla mít okolo 4. hvězdné velikosti. V tento den zároveň končí její viditelnost z našich zeměpisných šířek, to již bude obtížně pozorovatelná velmi nízko nad východním obzorem během svítání. Z tohoto důvodu budou nejlepší pozorovací podmínky v týdnu od 3. do 10. prosince, kdy bude ještě dostatečně vysoko na obloze a zároveň bude nad hranicí viditelnosti pouhým okem. Ve výhodě budou pozorovatelé s nižší mírou světelného znečistění.

Podle optimističtějších předpovědí by její jasnost mohla být i vyšší než 4 mag. Kometa se pár dní před největším přiblížením k Zemi bude dostávat do poměrně vhodného úhlu mezi Zemí a Sluncem. Díky tomu by mohl zafungovat efekt dopředného rozptylu na prachových částicích z komety a jasnost by mohla dosáhnout o cca 1 až 2 magnitudy více oproti předpovědi. Nechme se překvapit, jak to dopadne.

DALŠÍ KOMETY PRO MALÉ DALEKOHLEDY

Ve vizuálním dosahu dalekohledů o průměru do 20 cm jsou v současné době 67P/Čurjumov-Gerasimenko a C/2019 L3 (ATLAS). Jasnost obou komet se pohybuje okolo 10. hvězdné velikosti a nacházejí se poměrně vysoko na obloze. 67P, která je známá tím, že byla navštívena kosmickou sondou Rosetta, se nyní nachází v severní části souhvězdí Raka. C/2019 L3 (ATLAS) nalezneme v souhvězdí Rysa, nedaleko hranic s Blíženci. Podrobné a aktuální mapky na komety si můžete vygenerovat na stránkách projektu CzSky.

Snad nám bude listopadové a prosincové počasí příznivě nakloněno.

Zdroj: Astro.cz