Leonidy

(aktivní 5. – 30. listopadu; maximum okolo 17. listopadu)

Roj nejčastěji zmiňovaný v souvislosti s extrémními meteorickými dešti. V letech 1866-7, 1933 a 1966 produkoval deště o frekvencích několika desítek tisíc meteorů za hodinu. Bohaté deště jsou vždy způsobeny hustými vlákny za mateřskou kometou, která se ke Slunci vrací jednou za přibližně 33 let. Poslední návrat v roce 1998 přinesl výrazné roje v letech 2001 a 2002 (a rovněž fantastické bolidové divadlo v roce 1998). Další návrat se očekává až v roce 2031. Vyjma občasných průchodů Země staršími vlákny, které mohou navýšit aktivitu na desítky meteorů v hodině (v druhé půli noci) jsou Leonidy v „klidovém režimu“ poměrně neaktivní. Mohou však produkovat nesmírně jasné bolidy. Mimo jiné je to způsobeno téměř nejvyšší možnou vstupní rychlostí do zemské atmosféry (okolo 71 km/s).

Radiant:
10:08, 21,6° (Lev)
Frekvence:
>15 met./h
Vstupní rychlost:
71,0 km/s
Mateřské těleso:
55P Tempel-Tuttle (kometa)