Historie astronomického kroužku

Vznik astronomického kroužku ZK ROH k.p. Karborundum se datuje do roku 1960, i když se zájemci o astronomii scházeli již dříve. Ve svých začátcích byl kroužek vybaven dvěma přenosnými dalekohledy, se kterými se příznivci astronomie učili pozorovat oblohu. Pozorování probíhalo v zámeckém parku a lákalo k přihlížení i náhodné návštěvníky parku.

Zakládajícími členy byli Břetislav Veselý, Václav Jarý, Jaroslav Chundela, František Michel a Václav Černý. Prvním předsedou kroužku byl zvolen Břetislav Veselý.

Na přednášky o astronomii byli zváni naši přední astronomové, několikrát v Benátkách přednášel ředitel pražské hvězdárny František Kadavý. Kromě přednáškové činnosti se organizovaly zájezdy do pražského planetária a hvězdárny. Po letech byl zájem starších zastíněn zájmem mladších a tak již v roce 1965 se stává astronomický kroužek kroužkem mládeže. Během 25 let prošlo kroužkem přes 300 mladých lidí.

Celoroční práce mladých astronomů bývala pravidelně zakončena koncem školního roku tábořením, při kterém byla pozorována noční obloha a hodnotily se získané zkušenosti z astronomie i kosmonautiky.